logo AUTOCONT
AC Industry - AUTOCONT řešení a služby pro Průmysl 4.0 / Industry 4.0 / Industrie 4.0

Řešení a služby
připravené pro Industry 4.0

Hledáte cesty, jak zrychlit logistiku, zlepšit lokalizaci komponentů, zvýšit průtok výroby či zajistit její vyšší kvalitu? Řešíte problematiku fyzické bezpečnosti výrobního procesu? Věříte, že byste ušetřili čas, snížili náklady a zrychlili výrobní proces, kdybyste v podniku snížili objem papírových dokumentů? Chcete mít možnost dívat se na data výrobního procesu v potřebných souvislostech či mít možnost se správně a rychle rozhodovat? Přemýšlíte o prediktivní údržbě?

Pokud si na některou z otázek odpovíte „Ano“, zvažte, zda se blíže neseznámit s námi nabízenými řešeními a službami. Jejich cílem je zabezpečit vám významné přínosy jako jsou inovace, modularita celého systému, automatizace a optimalizace procesů, efektivita logistiky, zvýšení kvality, efektivity a flexibility výroby.

Oblasti nabízených řešení

EFEKTIVNÍ LOGISTIKA A VYŠŠÍ KVALITA VE VÝROBĚ

Rychlá a efektivní logistika bez vlivu na kvalitu výroby je v dnešní době požadavkem, který musí řešit každá společnost působící v průmyslovém odvětví. Základem je okamžitá identifikace materiálů, polotovarů i výrobků, kde je již dlouho zažité využívání čárového kódu. RFID technologie RFID tag (viz detaily) a další data nesena výrobkem (DPM – Direct Part Marking) současné možnosti výrazně zlepšují. Ve výrobě tak lze dosáhnout výrazného uvolnění rukou pracovníků, odstranění práce s papíry. Stačí pouze načíst ID datového nosiče a všechny informace jsou zaneseny do vyšších systémů, stejně jako je možné je zobrazit na různých zařízeních. AUTOCONT poskytuje možnost zkrátit takty výroby, lépe využít čas pracovníků i získat přesnější a okamžitá data z výroby. Snadným nasazením uživatelsky přívětivého HW a SW, které jsou profesionálně upraveny na míru zákazníkovi, lze dosáhnout nového rozměru výrobních procesů a jejich postupného zefektivňování a zkvalitňování.

AUTOCONT nabízí také celou paletu řešení lokalizace materiálů, polotovarů a výrobků v rámci celého výrobního procesu. Jde o řešení, která pokrývají celou škálu online i offline potřeb včetně zobrazování dat v reálném čase - od logistiky až po procesy kvality. Jejich nasazení je možné již v konzultační fázi. To umožňuje odhalit způsoby, jak zvýšit výkon celého procesu, eliminovat co největší podíl vlivu lidského faktoru na dostatečnou předzásobenost a zajistit dostatek výrobních kapacit stran lidského i strojního kapitálu. AUTOCONT přichází i s řešením propojení technologie GPS s podnikovými informačními systémy. Díky této integraci lze poskytnout klíčové informace o vozidle, výrobním stroji či nástroji pro výrobní či logistický proces nezávisle na místě anebo způsobu připojení či zobrazení.

Princip internetu věcí se stane hnacím motorem pro efektivní řízení i zvyšování kvality výroby. Každá „věc“ v daném principu má svoji elektronikou identitu, svůj jednoznačný otisk. Takovou identitu lze definovat a sledovat nejen u strojů, ale i u čidel, čteček a jiných komponent a dokonce u lidí ve výrobě. Chcete mít proaktivní informace pro údržbu na základě dat přímo ze stroje, ale i dalších senzorů? Chcete mít přehled, kdo může pracovat na daném stroji, má k tomu kvalifikaci a zkoušky? AUTOCONT pro zavedení konceptu Industry 4.0 přináší inteligentní řešení pro správu „věcí“, které dosud nebyly komplexně podchyceny nebo jsou roztříštěné v různých systémech a řešení pro řízení identit a oprávnění zaměstnanců.

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO OPTIMALIZACI VÝROBY

Digitalizace a elektronizace komunikace na všech interních úrovních výrobního podniku i na úrovni interakce s jinými společnostmi, je podmínkou nutnou pro zavádění konceptu Industry 4.0. Pojem bezpapírová výroba je něco, co se stává realitou. Za tímto účelem AUTOCONT realizuje individuální softwarová řešení pro digitalizaci papírových podkladů včetně inteligentního vytěžování dat, pro správu dokumentů a nastavení efektivních řídicích procesů nad nimi. Součástí celku může být též dodávka mobilních klientů nebo specifických mobilních aplikací i možnost zapojení biometrického podpisu.

V rámci daných řešení tvořených na míru konkrétním potřebám zákazníka je následně možné využít vzdálený přístup a řízení výroby z kanceláře vývojářů, či architektů řešení. Je tedy možné reagovat na požadavky zadavatele velice rychle a není nutný výjezd do daného provozu. V dnešní době, kdy hledáme úspory času na všech frontách, se jedná o významnou výhodu.

AUTOCONT silně podporuje i využití nového konceptu „Rozšířené reality“ (Augmented Reality), ať v mobilních zařízeních či chytrých brýlích. Tato řešení se ve výrobních podnicích stávají přínosem v oblastech, jako jsou školení nových zaměstnanců do pracovního procesu, výuka operátorů z hlediska montážních instrukcí apod. Propojení současné reality a rozšířené reality je založeno na využití kamery, díky které jsou objekty před ní snímány a vizualizovány. Pomocí navrženého softwaru jsou poté objekty pojmenovány a po zpracování dochází k definování konkrétních informací, které se následně v reálném čase zobrazí na displeji. Lze tak například instalovat nový modul do klimatizace, i když to patřičný pracovník nikdy nedělal, ale tyto chytré brýle ho přesně navedou, které nářadí použít, případně jakou stranou zašroubovat šroubek správně.

HARDWARE PRO AUTOMATIZACI VÝROBY

Základem každého softwarového řešení pro průmysl je odpovídající hardwarový prostředek, který poskytuje potřebná data a řídicí funkce pro to, aby celý systém fungoval jako dobře promazaný stroj. Skutečnou zkouškou toho, zda je potřebný hardware opravdu průmyslový, je to, jak zvládá provoz v náročném výrobním prostředí a je vystaven mnoha různým uživatelům. AUTOCONT nabízí komplexní portfolio průmyslového hardwaru, které pokrývá celý rozsah od RFID, přes panelové a embedded počítače, až po senzoriku.

Jedná se tyto okruhy průmyslových technologií: technologie pro čárové a 2D kódy (ruční čtečky, terminály, tiskárny), průmyslovou výpočetní techniku (panelové počítače, embedded počítače a jiná průmyslová výpočetní zařízení, průmyslové síťové prvky), technologie pro RFID (kompletní řešení pro všechny typy frekvencí ) a senzorovou a signalizační techniku (zařízení, která poskytují širokou škálu dat, které lze pak dále zpracovávat a reagovat na ně).

DATA Z VÝROBY V SOUVISLOSTECH

Informace z výrobního procesu, ale také data z logistického, obchodního či ekonomického řetězce provázané s daty samotných výrobků, jsou a budou důležité pro správné a flexibilní rozhodování a řízení společnosti. Schopnost přizpůsobit se je klíčová, ale je třeba mít komplexní přehled. Není nutné měnit stávající zdroje dat (MES, SCADA, ERP…). Je potřeba je koncentrovat do jednoho místa, konsolidovat a uvést do odpovídajících souvislostí.

AUTOCONT nabízí ucelené řešení pro podporu zavedení konceptu Industry 4.0. Přináší další prvky pro koncentraci dat z inteligentních čidel nebo průmyslových prvků na bázi internetu věcí (Internet of Things - IoT). Stejně tak umožňuje do výrobního nebo i nevýrobního řetězce vracet zpětnou vazbu, ať už přímým řízením (krátká zpětná vazba) nebo reportovací analytikou (dlouhá zpětná vazba).

PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA

Na rozdíl od reaktivní údržby, kdy se zásah provádí až v okamžiku výpadku v důsledku poruchy či havárie, kdy náklady na odstranění mohou být velmi vysoké, prediktivní údržba, předpovídá budoucí stav výrobních zařízení díky vstupním datům a softwaru, který se učí přiřazovat jednotlivým událostem odpovídající důležitost. Při prediktivní údržbě navíc odpadá výměna kritických komponent dříve, než se blíží vypršení jejich životnosti, tak jak je tomu při údržbě preventivní (v pravidelných intervalech). Dobře sestavená prediktivní měření a následné efektivní termíny oprav na základě dat z těchto měření přinášejí značné snížení nákladů a vylučují náklady zbytečné (neefektivní).

Mezi nejvýznamnější veličiny na vstupu pro zjištění kvalitní predikce patří: pracovní teplota zařízení (termovizní měření), okolní teplota prostředí, vibrace, spotřeba elektrické energie (jako ukazatel vytíženosti). Cennou informací mohou být údaje o počasí, pohybu osob, denní/roční době a také identifikace operátorů. AUTOCONT nabízí komplexní řešení pro tuto problematiku ve výrobních podnicích.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Každý podniká s cílem, jímž je zpravidla zisk generovaný obchodní, výrobní a logistickou činností. AUTOCONT se na cíl dívá jako na neustálou cestu zlepšování, přičemž zisk je její součástí. Aplikujeme principy teorie omezení pro výrobní řetězec, kdy omezení aktivně řídíme na základě získaných dat. Pro dodavatelsko-odběratelský řetězec je pak možné využít přístupu pro dopředné dynamické simulace zvýšení dostupnosti zboží ve společnosti nebo na trhu, anebo redukce nadskladových zásob či plánování objednávek do výroby dle dodacích lhůt atd.

V dnešní době je též hodně skloňovaný výraz digitální továrna. Výrobní fáze ve strojírenství navazuje na předvýrobní etapy, ve kterých lze pomocí digitálních modelů a simulací identifikovat spoustu úzkých míst a napomoci vyšší efektivitě a úspoře času a financí. Za tímto účelem využíváme CAD nástrojů společnosti AutoDesk.

NÁRODNÍ INICIATIVA PRŮMYSL 4.0

Čtvrtou průmyslovou revoluci představují kyber-fyzikální systémy přinášející radikální změny do nynějšího výrobního procesu, díky kterým vzniknou „chytré továrny". Inteligentní zařízení dokáží převzít některé činnosti, které dosud vykonávali lidé. Tato revoluce se v řadě kroků právě probouzí a lze očekávat její intenzivní rozvoj. Internet se stal nepostradatelnou součástí běžného života, lidé tam hledají informace, nakupují a komunikují s klienty či přáteli. Výhody, které internet přináší, však půjde více a více efektivně využívat i v průmyslu. Digitální propojení všech úrovní výrobního řetězce – tedy spotřebitelů, dodavatelů, zaměstnanců, strojů a produktů – je něčím, co již postupně začínají umožnovat principy internetu věcí (IoT).

Více o Industry 4.0

INTERNET VĚCÍ - INTERNET OF THINGS

IoT v informatice znamená propojení vestavěných zařízení s internetem. Propojení by především mělo být bezdrátové. Mělo by přinést potenciál pro vzájemnou interakci mezi jednotlivými systémy a otevřít nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb. Internet věcí je jedním z nejrychleji se rozvíjejících segmentů ekonomiky. Technologičtí odborníci přitom tvrdí, že jsme zatím na samém začátku revoluce a že nás ty největší změny teprve čekají. V roce 2008 překročil počet zařízení připojených k internetu celkový počet lidí na Zemi. Šlo ale převážně o mobilní telefony a počítače.

Na konci roku 2015 bylo k internetu připojeno 4,9 miliardy věcí - zařízení mimo „tradiční“ IT. V roce 2020 má být podle některých predikcí k internetu připojeno mj. 250 miliónů aut a celkově až 50 miliard zařízení. Internet věcí se do budoucna stane doménou všech zařízení. V domácnostech bude možné ovládat a komunikovat s věcmi jako jsou termostat, lednička, pračka nebo myčka. Principy IoT zásadně ovlivní i průmyslová odvětví…

PŘÍSTUP AUTOCONTu

Výrobu vnímáme jako proces, který začíná od prvního vyprodukovaného polotovaru a končí finálním produktem. Cílem je pro nás cesta trvalého zvyšování efektivity výrobního procesu a schopnost se přizpůsobit změnám. Naše řešení zlepšují logistiku a identifikaci i lokalizaci materiálu, výrobků, strojů a lidí, zvyšují kvalitu výroby a zajištují její optimalizaci, přináší uživatelsky dobře zvládnutelný hardware pro automatizaci výroby, zajištují digitalizace výroby a navazujících procesů, řeší automatizaci dílčích kroků a nabízí všechna potřebná data v souvislostech i možnosti pro prediktivní údržbu.

EFEKTIVNÍ LOGISTIKA A VYŠŠÍ KVALITA VE VÝROBĚ

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. - reference

Ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. byla QR kódy nahrazena evidence produktů neodpovídající kvality pomocí ručně psaných papírových štítků. Vyplněné tagy jsou tak tištěny na speciální dělenou samolepící etiketu. Aby bylo možno jednotlivé etikety jednoduše dohledat v systému, je součástí řešení také výkonná průmyslová čtečka QR kódů, která je bezdrátová a umožňuje maximální obslužnost bez nutnosti manipulovat jednotlivými díly.

Více v případové studii

Mobis Automotive Czech s.r.o. - reference

Pomocí zobrazení aktuální polohy nákladního automobilu na mapě, zohledňující stav dopravy, může společnost Mobis Automotive Czech s.r.o. predikovat budoucí stav zásob a čas dodání materiálu. Přehled o stavu zásob v reálném čase poskytuje vhodný nástroj pro optimalizaci materiálu na skladě. Pro načítání informací o pozici nákladních automobilů je využita služba Sherlog, ostatní data jako například obsah přepravovaného materiálu vstupují do systému díky integraci na podnikový informační systém SAP.

Více v případové studii

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO OPTIMALIZACI VÝROBY

Třinecké železárny, a. s. - reference

Vybudování důvěryhodného úložiště (DMS systému) ve společnosti Třinecké železárny, a. s. zrychlilo a zefektivnilo přístup k podnikovým dokumentům a současně eliminovalo uskladnění a oběh papírových dokumentů. Splněny byly požadavky legislativy i auditu. Řešení rovněž umožňuje přístup k dokumentům ze všech podnikových aplikačních prostředí.

Více v případové studii

DATA Z VÝROBY V SOUVISLOSTECH

Mobis Automotive Czech s.r.o. - reference

Zavedením řešení on-line sledování kvality procesu výroby (QWS - Quality Warning System) ve společnosti Mobis Automotive Czech s.r.o. došlo ke snížení chybovosti a tím i k vyšší efektivitě výroby. Zároveň se celý proces zpřehlednil a je tak možné mít větší kontrolu nad vadami a porovnávat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům.

Více v případové studii

Valeo Compressor Europe, s. r. o. - reference

Námi vyvinutým aplikačním řešením pro společnost Valeo Compressor Europe, s. r. o. bylo zajištěno propojení jednotlivých pracovišť (stanic) výrobních linek KC50 a KC92 prostřednictvím technologické komunikace Profi bus a rozšíření stávajícího softwaru pro řízení výrobního procesu linky - CSK. Data z jednotlivých pracovišť zajištující procesy obrábění, praní, měření a montáže jsou ukládána do centrální databáze Microsoft SQL k dalšímu využití.

Více v případové studii

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Studie proveditelnosti a eliminační analýza rizik APTP

Společnost Slovnaft na základě Studie proveditelnosti a eliminační analýzy rizik získala ucelený materiál k posouzení realizovatelnosti projektu nakládky železničních cisteren včetně jeho přínosů, ale také možných rizik a omezení. Součástí studie je odhadovaný harmonogram přípravných prací, realizace a také indikativní rozpočty.

Více v případové studii

KLÍČOVÁ PARTNERSTVÍ

Advantech Datalogic

DÁLE SPOLUPRACUJEME

TSC Goldratt CUTTER Systems
Conel Automation Inotag Smart-Tec
VŠB-TUO VUT